Eesti hobusetõud

Eesti hobusetõud

EESTI HOBUNE

eesti hobune
Eesti hobuse ruun Muuksi Tuut (Eeva Vahtrase pilt)
Eesti hobune (vana nimetusega eesti maahobune) on iidse põlvnemisega hobusetõug, mille algne päritolu on varjul ammuste aegade hämaruses. Eesti hobune on arvatavasti elanud Eesti aladel vähemalt sama kaua kui eesti inimene ja ta on säilinud oma põhiomadustelt üsna muutumatuna. Ta kuulub põhja-metsahobuste rühma, mille sisuline tähendus on peamiselt see, et ta saab üsna hästi meie põhjamaises kliimas hakkama ka ilma inimese abita. See on väga tähtis, kasulik ja eriline omadus, mida enamusel pikaaegse aretusprotsessi läbinud hobustel (ja üldse koduloomadel) ei ole. Eesti hobune on vähenõudlik loom ja teda pidada on seetõttu lihtsam. Eesti hobune on aborigeenne tõug, mis on Eesti kliima ja pinnasega aegade jooksul nii hästi kohanenud, et nurjunud on katsed seda tõugu võõra verega parandada. Ristatud hobused ei ole kunagi olnud oma töövõimekuselt ja vastupidavuselt eesti hobusega samaväärsed.

Loe edasi…

EESTI RASKEVEOHOBUNE

eesti raskeveohobune
Eesti raskeveohobuse ruun Heart ja varss Viking (Alisa Pahka pilt)
Eesti raskeveohobune on külmavereline hobusetõug, mis põhineb eesti hobuse ja peamiselt Belgiast ja Rootsist pärit ardennide vältaval ristamisel. Teda iseloomustab tugev konstitutsioon, hästi arenenud lihastik ja tugev luustik. Välimikult on ta keskmise suurusega, tüse ja madalajalgne. Tema pea on suur ja nina on pikk. Tema kael on lühike ja lihaseline ning on selg samuti lühike, aga lai. Eesti raskeveohobused on iseloomult rahuliku temperamendiga, energilised ja healoomulised. Värvuste esinemine eesti raskeveohobuste hulgas on selline:

  • raudjad 58%
  • kõrvid 36%
  • kimlid 4%
  • mustad 2%.

Seejuures on tõuaretuse tulemusel kasvamas just kõrbide hobuste osakaal.

Loe edasi…

TORI HOBUNE

tori hobune
Tori täkk Hurmur (TA; Evelin Poolametsa pilt)
1856. aastal, kui Tori Hobusekasvandus loodi, komplekteeriti see 47 eesti maahobuse tõugu mära ja 7 noore täkuga. Märade turja kõrgus pidi olema 135 cm ja täkkude oma 140 cm. Peale nende osteti Soomest 10 soome tõugu mära ja 3 soome tõugu täkku ning lisaks veel Saksamaalt 3 araabia tõugu täkku ja 2 traavlitäkku. Aretuse eesmärk oli esialgu eesti hobuse massi kasvatamine. Asi oli selles, et Eesti alade rahvastik oli kiiresti kasvamas ja vaja oli varasemast rohkem põllumajandussaadusi. Kasutusele võeti võimekamad – kuid ka raskemad – põllutööriistad ja vaja oli hobuseid, kes jaksaksid neid suurema vaevata vedada. Eesti maahobune on oma veoomadustelt küll suurepärane, kuid muutunud oludes jäi ta põllumajanduse nõudmisi arvestades liiga väikeseks.

Loe edasi…

EESTI SPORTHOBUNE

Eesti sporthobuse aretusprogrammi eesmärgiks on saada kõrge saavutusvõimega hobuseid, kes sobivad nii füüsiliste kui psühholoogiliste omaduste poolest hästi ratsasporti. Eesti sporthobuse soovitav turjakõrgus peaks olema vähemalt 160 cm. Tema tõupagasi moodustavad eesti sporthobusena sünnijärgselt registreeritud hobused, Eestis asuvad täisverelistest või soojaverelistest tõugudest pärinevad hobused ning teatud tingimustel ka nende tõugude ristandid teiste tõugudega.

Loe edasi…

EESTI RATSAPONI

eesti ratsaponi
Eesti ratsaponi ruun Sweet Dreams (Eeva Vahtrase pilt)
Eesti ratsaponi peamine aretuseesmärk on eesti sporthobuse aretuseesmärgiga sarnane: saada hea sooritusvõimega loomi, kes suudaksid saavutada häid tulemusi ponispordialadel. Samas soovitakse aretusega seda, et eesti ratsaponi sobiks hästi matkamiseks ning ka laste lemmikloomaks. Eesti ratsaponi aretusse sobivad kõikide ponitõugude loomad ja ponikasvu hobused, kuid soovitatud on kasutada connemara, new foresti ja welsh ponisid ning saksa, prantsuse ja hollandi ratsaponisid. Eesti ratsaponi soovitav turjakõrgus on 148 cm ja vähem.

Loe edasi…

EESTI VÄIKEPONI

Eesti väikeponide aretuseesmärgiks on saada armsa välimuse ja meeldiva iseloomuga lemmikloomi lastele. Nagu eesti hobusetõugude puhul ikka, on eesti väikeponi esmaseks tõukomponendiks eesti hobune, mida ristatakse peamiselt shetlandi ja welsh ponidega. Eesti väikeponi turjakõrgus on 120 cm või vähem.

Loe edasi…