Teenusetingimused

Definitsioonid

  • Ostja on see, kes ostab kaupa siinsest Log Horse OÜ-le kuuluvast e-poest, mis asub veebiaadressil https://www.estonian-horses.com.
  • Müüja on see, kes müüb kaupa; see on Log Horse OÜ (reg. nr. 12039208), aadressiga Villema talu, Nehatu küla, 90123 Lääneranna vald, Pärnu maakond kellele see e-pood kuulub.

Üldised tellimistingimused

Müüja lähtub oma tegevuses Ostja poolt e-poes esitatud tellimusest ja täidab tellimuse viivitamatult, kui tasu on selle eest laekunud. Müüja jätab siiski endale õiguse tellimus tühistada, kuid seda ainult juhul, kui tellimuse täitmine ei ole objektiivselt võttes mõistlik või üldse võimalik. Sellisel juhul informeerib Müüja Ostjat tellimuse tühistamisest telefoni ja/või e-kirja teel, misjärel loetakse tehing tulemuseta lõppenuks. Juhul, kui Ostja on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja ostuhinna Ostjale viivitamatult, kuid igal juhul hiljemalt 7 päeva möödudes.

Hind ja kättetoimetamine

Selles e-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde ja need sisaldavad käibemaksu.

Eesti-sisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 2-4 päeva jooksul alates tellimuse tegemisest, kui tellitud kaup on Eesti laos olemas. Kui tellitud kaup on olemas ainult välismaal asuvates ladudes, jõuab kaup Ostjani enamasti 10-14 päeva jooksul. Kui tellitud on aga eritellimusena valmistatav toode, mida kuskil laos ei olegi, tuleb tarneaeg eraldi välja selgitada. Erandlikel juhtudel (nt. pühad) võib saatmine ka kauem aega võtta. Igal juhul anname Ostjale eeldatavast tarneajast kohe peale tellimuse tegemist telefoni- või e-kirja teel teada.

Nime- ja/või aadressimuutus peale tellimuse esitamist

Kui Ostja juriidiline ja/või tarneaadress on peale tellimuse esitamist muutunud või erineb sellest, mida ta Müüjale varem on teatanud, peab Ostja Müüjat sellest teavitama, et Müüja saaks tellimuse korrektselt täita ja dokumenteerida. Müüjat võib teavitada telefoniteel, helistades numbrile +372 5787 8389, või e-kirja teel, saates e-kirja aadressile info@estonian-horses.com.

Tellimusest taganemine ja kauba tagastamine

Kui tooted on kasutamata, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul peale tellitud kauba kättesaamist põhjust avaldamata tellimusest taganeda ja kaup Log Horse OÜ e-poes teiste kaupade vastu vahetada või üldse tagastada. Kauba tagastamiseks tuleb see Ostjal omal kulul saata see tagasi Log Horse OÜ asukohta (mis on: Villema talu, Nehatu küla, 90123 Lääneranna vald, Pärnu maakond) ja teatada sellest telefoniteel (numbrile +372 5787 8389) või vabas vormis e-kirjaga (aadressile info@estonian-horses.com).

Pretensioonide esitamine

Pretensioonide esitamise aeg on seadustest tulenevalt 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui Müüja ei suuda tõestada vastupidist või kui puudus ei ole kasutamise käigus tekkinud tavalise kulumise tulemus.

Pretensioone on kõige mugavam saata e-kirja teel, saates e-kirja aadressile info@estonian-horses.com. Samuti võib seda teha telefoniteel, helistades numbrile +372 5787 8389. E-poe klienditeenindus vastab Ostja esitatud kaebusele võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 7 päeva jooksul. Pretensiooni lahendus võib olla kas osaline hüvitis, toote tagasiostmine, vahetus või parandus.

Vaidlused

Tellimuse täitmisel ja tellitud kauba edasisel kasutamisel tekkivad vaidlused Müüja ja Ostja vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel, otsides õiglast kokkulepet, mis sobib mõlemale osapoolele. Kui Müüja ja Ostja siiski kokkuleppeni ei jõua, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus või kohtuväliselt.

Ostjal on tellimusest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, mille aadress on Endla 10a, 10142 Tallinn, telefoninumber on +372 620 1707 ja e-post aadress on info@ttja.ee. Samuti võib Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Igal juhul jääb Ostjale alati õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.